در ادامه مباحث و سلسله یادداشت‌ها نقد و بررسی کانال ناسیونالیسم کوردی هستیم و در یادداشت اول مطالب و انتقاداتی را به این کانال اشاره کردیم و بحث تا آنجا ادامه پیدا کرد که این کانال‌ها ناسیونالیسم کوردی همانند دیگر جریان‌ها قومی و سیاسی قصد سوءاستفاده از عنوان انسانیت را دارد، از آن‌ها انسانیت نه از لحاظ جوهری و ذاتی بلکه از لحاظ اعراض مهم است و برای آن‌ها کرُد بودن از انسانیت بالاتر است و باید همه چیز را فدا کرُد بودن کرد حتی انسانیت را.
کد خبر: ۹۸۹۸۲۶
تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۱ 30 August 2021
به گزارش تابناک کردستان، ما در همان بحث گذشته از این کانال در مورد تعریف کرُد بودن سوال کردیم و این مسئله را توضیح دادیم که امروز کرُد بودن دارای گرایش‌ها مختلف فکری، مذهبی و سیاسی است و این آقایان که ادعا می‌کنند که در جهت دفاع از کرُد بودن حرکت می‌کنند باید قبل از هر چیزی کرُد را تعریف کنند تا برای ما و جامعه مشخص شود که مخاطب اصلی این کانال چه کسانی هستند؟ نمیتوان حرف کلی زد که ما از کرُدها حمایت می‌کنیم بلکه باید مشخص کرد که این کرُدها چه کسانی هستند؟
ما اشاره کردیم که کرُد مذهبی داریم، کرُد کمونیسم داریم، کرُد لیبرالیسم سیاسی داریم و دیگر اندیشه‌ها و بینش‌ها مختلف که در هر جامعه قابل مشاهده است در جامعه کرُد هم قابل مشاهده است و این کانال‌ها ناسیونالیسم باید مخاطب اصلی خودش را مشخص کنند که آیا کرُدهایی که با بینش و اندیشه غلط و اشتباه این کانال مخالف باشند همچنان از نظر این آقایان کرُد محسوب میشوند؟ اگر یک شهروند کرُد مخالف این کانال باشند نحوه‌ی رفتار و برخورد این کانال با چنین افرادی چگونه است؟
آنچه در این کانال‌ها و همچنین از جهان بینی تاریک این جریان‌های سیاسی برای همه ما معلوم و مشخص است برچسب زدن به مخالفان خودشان هستند که در کانال ناسیونالیسم کوردی نه فقط به دیگر اقوام بلکه به خود قوم کرُد هم این عناوین و برچسب‌ها را می‌زنند. اما نکته جالب اینجاست که این کانال‌ها ادعای انسانیت دارند، ولی خودشان به همه انسان‌ها چه کرُد و چه غیر کرُد توهین می‌کنند و انچه برای آن‌ها مهم است نه مسئله کرُد است بلکه قبول کردن بینش و اندیشه غلط و غیر انسانی آن‌ها است.
ما اگر بصورت تاریخی به این مسئله نگاه کنیم مسلما مشاهده خواهیم کرد که هر گونه مخالفت با این نگرش غلط هزینه‌های سختی را به دنبال خواهد داشت و از دروغ تا افترا و ترور‌های شخصیتی گرفته تا بازی کردن با ناموس و شرف دیگران و اسم این کار غیر انسانی را دفاع از منافع کرُد گذاشتند.
دلیل این رفتار آن‌ها بخاطر عدم اعتقاد به انسانیت و جوهر انسانی است که اگر آن‌ها به انسانیت قبل از قومیت و جریان سیاسی باور و ایمان قلبی داشته باشند مسلما با مخالفان خودشان با برچسب‌ها غیر اخلاقی رفتار نمی‌کرند بلکه قبول می‌کردند همه ما انسان هستیم و تفاوت‌های فکری دلیل بر برتری نسبت به یکدیگر نیست.
اما همچنان که اشاره کردیم اگر در مسیر انسانیت حرکت کنیم آن وقت ما به برتری دست پیدا کردیم و این نوع برتری یک برتری مادی نیست بلکه یک برتری حقیقی و ذاتی انسان هاست، اما این جریان‌ها سیاسی و قومی، چون فقط براساس پیش فرضه‌ها از قبل مشخص شده رفتار می‌کنند و برای ان‌ها فقط رسیدن به منافع مهم‌تر است نه چیز دیگر، بنابراین هر کاری را انجام می‌دهند و مخالفان خودشان را به عنوان یک مانع بزرگ تصور می‌کنند و برای آن‌ها اصلا مهم نیست که این مخالفان از درون خودشان باشند و یا از بیرون جریان سیاسی و قومی باشند.
در هر صورت نحوه برخورد با مخالفان یک شکل است و آن حذف کردن و پاک کردن صورت مسئله در اذهان جامعه خواهد بود، این جریان‌ها سیاسی و قومی با شلوغ کردند و ایجاد یک شور و شوق بدون شعور و درک واقعیت قصد دارند که احساسات جامعه را بر علیه مخالفان به حرکت در آورند و سخن مخالفان را براساس پیش فرض خودشان معنی می‌کنند نه براساس دلیل و استدلال.
انسان وقتی با یک سخن مواجه میشود باید به دلایل و استدلال توجه کنند نه اینکه براساس پیش فرض‌ها ذهنی. اما این جریان‌ها سیاسی و قومی با مخالفان نه براساس استدلال و دلیل بلکه براساس پیش فرض‌ها خودشان برخورد خواهند کرد و حتی اگر مخالفان حرف درست و انسانی را بگویند متاسفانه به دلیل بی توجهی به استدلال‌ها طرف مقابل شنیده نخواهد شد و این نشان می‌دهند که روح حقیقت جوی انسانی در درون این جریان‌ها قومی و سیاسی از بین رفته است.
اما نکته بعدی اینست که این آقایان که مدعی دفاع از کرُد بودن را دارند و برای ما هنوز مشخص نیست که این کرُد بودن چه تعریف دارد پس چطور می‌خواهند از کرُدها دفاع کنند؟
اگر تنوع اندیشه و فکری را در جامعه کرُد قبول کنیم باید سوال کرد که این کانال از منافع چه طبقه‌ای از کرُدها دفاع می‌کنند؟ نمیتوان همانند ادعای کرُد بودن در اینجا جواب کلی داد که ما از منافع کرُد بودن دفاع می‌کنیم بلکه باید برای جامعه مشخص شود که این دفاع شامل چه طبقه از شهروندان کرُد میشود تا برای مابقیه شهروند کرُد مشخص شود که تکلیف آن‌ها چه خواهد شد.
امروز دفاع از منافع شهروند در دستور کار این جریان‌ها سیاسی و قومی است و همه آن‌ها پرچم دفاع از منافع فلان قوم را بلند کرده اند، ولی هنوز نه برای خودشان و نه برای دیگران مشخص نیست که این دفاع از منافع شامل چه کسانی میشود و از طرف دیگر تعریف منافع هم برای ما مشخص نیست و همه این‌ها بخاطر مشخص نبودن تعریف کرُد و همچنین طبقه مورد حمایت و دفاع این کانال هست.
این انتقادات در کانال‌های ناسیونالیسم قابل مشاهده است و اگر خوانندگان به کانال این جریان مراجعه کنند مسلما مشاهده خواهند کرد که از یک طرف ادعای انسانیت دارند و از طرف به دیگر اقوام برچسب‌ها غیر اخلاقی می‌زنند و همچنین ادعای دفاع از کرُد بودن را دارند و از طرف دیگر برای کمک کردن به شهروندان کرُد ۱۰۰ شرایط قرار می‌دهند که آن فرد نباید فلان کار را انجام دهد و یا، چون فلان کار را انجام داده است کمک کردن شامل حال او نخواهد شد.
در واقع اینقدر پارادوکس در این کانال قابل مشاهده است که انسان واقعا از یک طرف تعجب می‌کنند که خودشان از این پارادوکس‌ها خبر ندارند و یا اگر خبر دارند چطور به خودشان اجازه نشر این سخنان را می‌دهند؟ آیا این نشانه توهین به شعور مخاطبان خودشان نیست؟
این همه آشفتگی در این کانال یک علت بیشتر ندارد وآن عدم باور به وجود و فطرت انسانیت است که این جریان سیاسی و قومی فاقد آن هستند و حتی اگر خودشان هم بخواهند نمیتوان به انسانیت باور داشته باشند.
وقتی انسان را بین اقوام و نژاد‌ها مختلف تقسیم بندی کردند و هر کس دنبال قوم و نژاد خاص خودش رفت در واقع به جامعه بشری و انسانیت می‌گویند که هدف و قصد ما انسانیت نیست بلکه شخصی و فردی است. اما دین اسلام مبنا را بر انسانیت یکپارچه قرار داده است و همه انسان با هر نوع رنگ، پوست و نژاد و همچنین قومیت‌ها مختلف مخاطب اسلام قرار گرفتند و آنچه برای دین اسلام مهم است روح انسانیت و دفاع از انسان بدون توجه به اعراض‌ها مختلف است.
اما این گروه‌ها قومی از جمله این کانال‌های ناسیونالیسم برای انسان هزاران شرط گذاشته است و هدف از این کار عدم مسئولیت در قبال جامعه بشری و انسانیت است و این نشان می‌دهند که دفاع از انسانیت فقط نقابی بر صورت واقعی آنهاست و هیچ توجهی و اهمیتی به انسانیت نمی‌دهند، اگر آن‌ها برای انسانیت و حتی برای کرُد بودن اهمیت قائل می‌شدند حداقل باید برای بعضی از شهروندان کرُد که نیاز مالی دارند کمرهمت می‌بستند، ولی چون برای آن‌ها همه کرُدها شامل حمایت و دفاع نمیشوند در نتیجه از کمک کردن به شهروندان کرُد بیرون از این بینش غیر انسانی مانع تراشی خواهند کرد. کمک به انسان‌ها جز فطرت انسانی است و نمیتوان برای آن‌ها شرایط خاصی را مشخص کرد و به بهانه‌ها مختلف از انجام این کار جلوگیری کرد.
به عنوان نمونه خانم گلاویژ مرادی که به دلیل بیماری سخت نیاز به کمک‌ها ها انسان دوستانه دارد و در اینجا باید همه انسان با هر نوع گرایش سیاسی و قومی به ایشان کمک کنند؛ چرا که نفس و جوهره انسانیت از هر نوع گرایش سیاسی مهم‌تر است. انسان در مرحله اول انسانیت دارد و در ادامه گرایش‌ها سیاسی و قومی پیدا می‌کنند، ولی ناسیونالیسم کوردی به دلیل نداشتن جوهره انسانیت و همچنین اسیر و نوکر بودن در دنیای سیاست متاسفانه برای کمک نکردن از هر نوع تلاش و کوششی دریغ نخواهند کرد. برای ما انسانیت مهم است و انسان بدون گرایش‌ها سیاسی و قومی همچنان انسان است، ولی بدون انسانیت و درک ذات و فطرت انسانی باید از انسان بودن خودشان شک و تردید کنند؛ چرا که تفاوت انسان با مابقیه حیوانات در درک انسانیت است.
مختار سلیمانی
منبع: تابناک
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار