گزارش مرکز آمار ایران از میراث «عبدالمحمد زاهدی» برای «بهمن مرادنیا»
کردستان در نرخ بالای بیکاری زنان شهری، استان نخست کشور شد/نرخ رسمی بیکاری زنان شهری 15 تا 24 سال در کردستان 78.6 درصد اعلام شد/آماری که برای استاندار جدید کردستان هم مصیبت است و هم موهبت!

مرکز آمار در آخرین گزارش خود از وضعیت نیروی کار کشور، نرخ بیکاری زنان شهری 15 تا 24 سال را در کردستان 78.6درصد اعلام و از بیکاری 69.4درصدی زنان شهری 15 تا 29 سال در استان خبر داد؛ کردستان در نرخ بالای بیکاری زنان شهری، استان نخست کشور است؛ میراث «زاهدی» برای «مرادنیا» در حوزه اشتغال.

به گزارش تابناک کردستان، «عبدالمحمد زاهدی» از پاییز 92 تا پاییز 96 استاندار کردستان بود؛ نتیجه چهار سال خدمت! وی در استان، در حوزه مهم اشتغال، اکنون طبق آمار رسمی کشور تا حدی روشن شده است. 

کردستان در تابستان 92 استان چهارم کشور در نرخ بالای بیکاری زنان نقاط شهری بود؛ اکنون مرکز آمار ایران گزارش داده که کردستان در تابستان 96 استان نخست کشور در نرخ بالای بیکاری زنان نقاط شهری است؛ استاندار سابق نه تنها نتوانست وضعیت موجود را حفظ کند بلکه به طور میانگین هرسال، وضعیت اشتغال زنان نقاط شهری استان را در مقایسه با سایر استان‌های کشور، یک پله تنزل داد. 

طبق گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار کشور در تابستان 96، کردستان بالاترین نرخ بیکاری زنان نقاط شهری را در میان استان‌های کشور دارد؛ در گزارش مذکور که به تازگی منتشر شده، نرخ رسمی بیکاری زنان شهری 15 تا 24 ساله در استان، 78.6درصد و نرخ بیکاری زنان شهری 15 تا 29 ساله هم 69.4درصد اعلام شده است. 

توضیح این نکته ضروری است که آمار نگران کننده فوق در شرایطی به دست آمده که، تمام افراد 10 ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق قانون کار، حداقل یک ساعت کار کرده باشند، شاغل محسوب شده و نیز افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی دارند، کار کرده باشند هم، جزو شاغلان به شمار آمده‌اند. 

القصه؛ «بهمن مرادنیا» سکاندار هدایت امور اجرایی استانی شده که در نرخ بیکاری زنان جوان شهری در میان استا‌ن‌های کشور بدترین وضعیت را دارد؛ این امر اگرچه از سویی برای استاندار جدید یک مصیبت تمام‌عیار است اما از سوی دیگر یک موهبت هم هست! عملکرد «عبدالمحمد زاهدی» در این بخش، کردستان را به جایگاه آخرین استان کشور برده است؛ روشن است که اگر «مرادنیا» تا پایان دوره خدمتش، هیچ کاری هم نکند رتبه کردستان در بخش یادشده، در میان استان‌های کشور، از این بدتر نخواهد شد!