جزئیات‌معافیت‌مالیاتی‌کارمندان‌درسال۹۸

به گزارش تابناک کردستان، علی اصغر یوسف‌نژاد نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 98، از مصوبه کمیسیون در خصوص معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت در سال آینده خبر داد و گفت: سقف معافیت مالیاتی برای سال آینده، ماهانه 2 میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعیین می‌شود. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال آینده، سقف مالیاتی حقوق را نسبت به بودجه امسال، تغییر نداده و همان رقم 2 میلیون و 300 هزار تومان را پیشنهاد داده بود.

اظهارات یوسف‌نژاد همچنین حاکی از چهار پله‌ای شدن نرخ مالیات بر حقوق کارکنان در سال آینده است. بدین ترتیب مازاد مبلغ 2 میلیون و 750 هزار تومان ماهانه تا 1.5 برابر (معادل 4 میلیون و 125 هزار تومان) مشمول مالیات سالانه 10 درصد، مازاد 1.5 برابر تا 2.5 برابر آن (یعنی 6 میلیون و 875 هزار تومان) مشمول مالیات سالانه 15 درصد، مازاد 2.5 برابر تا 4 برابر (یعنی معادل 11 میلیون تومان) مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد 4 برابر، مشمول مالیات ۲۵ درصد است. به این ترتیب کمیسیون تلفیق فشار مالیاتی بر قشر حقوق بگیر را که در لایحه بودجه 98 تشدید شده بود، کاهش داد.

تابناک