پیش‌بینی‌افزایش‌دمای‌هوادرکل‌کشورازفردا

به گزارش تابناک کردستان، محمد اصغری در گفت‌وگو با صدا و سیما اظهار کرد: روزهای اخیر چند سامانه جو کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

وی گفت: از امروز تا اواسط هفته آینده روند افزایش دما را در پیش داریم که از فردا در کل کشور رخ می‌دهد و نخستین بارندگی در اسفندماه از دوشنبه هفته آینده اتفاق می‌افتد.