وزیر آموزش و پرورش:
مدارس‌تاآخرین‌روزکاری‌اسفندماه‌بازهستند

به گزارش تابناک کردستان، سید محمد بطحایی با تاکید بر فعالیت مدارس تا آخرین روز کاری اسفند، اظهار کرد: تاکید ما این است که همه فعالیت‌های آموزشی و پرورشی تا آخرین روز کاری سال ۹۸ استمرار داشته باشد و از والدین هم می‌خواهیم برنامه‌های سفر خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که دانش آموزان تا آخرین روز به مدرسه بروند و مدارس باز باشند.

تابناک