گذشت۲خانواده‌کردستانی‌ازاجرای‌حکم‌قصاص

به گزارش تابناک کردستان، اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در سفر استانی رئیس قوه قضائیه به کردستان، در شهر سنندج حضور یافته بود در مراسم تقدیر و تشکر از این دو خانواده‌ فداکار کردستانی، «ایثار و بخشش» را از خصوصیات پیامبران و مورد تاکید آنان دانست و اظهار کرد: اقدام بسیار نیک و بزرگی که این دو خانواده با گذشت از اجرای حکم قصاص قاتل عزیزان‌شان انجام دادند و رضای خدای خوبی‌ها را بر حس انتقام ترجیح دادند، در حقیقت دادن «حق حیات» به آنان بود و قطعاً اجر و پاداش این عمل نیک نزد خداوند متعال بسیار باارزش و پسندیده خواهد بود.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با اشاره به آیات ۷ و ۸ از سوره زلزال که می‌فرماید «فمن یعمل مثقال ذرۀ خیرا یره و من یعمل مثقال ذرۀ شرا یره» گفت: روح انسان جاودانه است و در این راستا انسان می‌تواند با انجام اعمال نیک و پسندیده این جاودانگی را در بهشت برین مشاهده کند و یا در آن ‌سوی مقابل می‌تواند خدای ناکرده با انجام اعمال ناصواب و ناپسند این جاودانگی را به‌صورت عذاب الهی در جهنم ببیند.

جهانگیر با تقدیر و تشکر از خانواده‌های اولیای دم که علی‌رغم اینکه هنوز داغ از دست دادن فرزندان‌شان را در دل دارند حاضر به بخشش قاتل عزیزان‌شان شدند، افزود: قطعاً همین روحیه ایثار و گذشت است که موجب شده انسان به درجه‌ای برسد که حتی فرشتگان نیز قادر نیستند به این درجه دست پیدا کنند و به این ترتیب انسان بتواند از فرشته‌ها نیز فراتر رود.

تابناک