نوبخت مطرح کرد
الزام‌ دولت ‌به‌ قطع‌ یارانه ۲۴میلیون‌ نفر

به گزارش تابناک کردستان، محمدباقر نوبخت در رابطه با درآمدهای ناشی از حذف یارانه های ثروتمندان، اظهار کرد: بر اساس تبصره ۱۴ قانون بودجه، دولت موظف است یارانه‌ سه دهک از جامعه که حدود ۲۴ میلیون نفر است را قطع کند.

وی با بیان اینکه البته ملاکی برای قطع یارانه‌ها در نظر گرفته شده است، گفت: این ملاک، میزان درآمد این افراد است.

رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه با تاکید بر اینکه وزارت رفاه مسئولیت شناسایی و حذف یارانه خانوارهای غیرنیازمند را به عهده گرفته است، تصریح کرد: به افرادی که یارانه‌شان قطع می‌شود فرصت داده می‌شود که از مستنداتی که وزارت رفاه دارد با خبر شوند، دلیل قطع شدن یارانه این افراد اعلام می‌شود و همچنین مدارک و مستنداتی که مشخص شود که در این رابطه اشتباهی صورت گرفته هم سریع اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه البته به نظر می‌رسد این امر کار بسیار دشوار و دقیقی باید باشد، گفت: اگر با دقت این کار صورت نگیرد و یارانه کسی که استحقاق دریافت دارد قطع شود، آثار سوء روانی که به خانواده آنها وارد می شود زیاد خواهد بود.

تابناک