مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان خبر داد
کاهش11درصدی‌توزیع‌نفت‌سفیددرکردستان

به گزارش تابناک کردستان، عبدالله گیتی‌منش در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی و کوهستانی بودن استان عملیات تامین، ذخیره‌سازی و توزیع سوخت روستاییان استان از ابتدای خردادماه آغاز و تا پایان مهرماه بیش از 17 میلیون لیتر نفت سفید در سطح روستاهای استان توزیع شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 16درصدی همراه بوده است.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 21 میلیون لیتر نفت سفید در سطح استان کردستان تامین و توزیع شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 11 درصدی همراه بوده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان تصریح کرد: تمام سهمیه سالیانه نفت سفید به روستاهای مناطق سخت‌گذر استان کردستان ارسال شده و ساکنان این روستاها امسال برای تامین سوخت زمستانی خود مشکلی نخواهند داشت.

وی با اشاره به ارسال بیش از 8 میلیون لیتر نفت سفید به روستاهای صعب العبور استان، گفت: در راستای تحقق حقوق شهروندی و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان توزیع نفت در سطح روستاهای استان به صورت الکترونیکی انجام و سهمیه 28 هزار خانوار نفت سفید سوز روستایی در کارت‌های بانکی آنان شارژ می‌شود.

گیتی‌منش به فعال بودن 299 باب فروشندگی روستایی و 43 باب فروشندگی شهری در سطح منطقه اشاره کرد و افزود: در این مدت 4 میلیون لیتر نفت سفید در سطح مناطق شهری فاقد گازطبیعی استان توزیع شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش 12درصدی همراه بوده است.