رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی:
سهام عدالت تا آخر سال آزاد می‌شود

به گزارش تابناک کردستان، علیرضا صالح در مورد آزادسازی سهام عدالت اظهار کرد: برای آزادسازی سهام عدالت یک لایحه در مجلس در حال بررسی و تصویب است که اگر به تصویب نهایی برسد و تبدیل به قانون شود، آزادسازی انجام می‌شود.

وی گفت: آزادسازی سهام عدالت باید مستند به قانون و با مصوبه مجلس انجام شود.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در مورد شیوه واگذاری سهام عدالت تصریح کرد: اول باید مصوبه مجلس بیرون بیاید، این مسئله را برای تصویب به هیئت واگذاری می‌بریم تا هیئت واگذاری در مورد شیوه آزادسازی سهام عدالت تصمیم‌گیری کند و نمی‌گذاریم آزادسازی سهام عدالت مشمول مرور زمان شود.

وی گفت: شیوه و نحوه آزادسازی سهام عدالت را باید هیئت واگذاری تصمیم بگیرد.

صالح افزود: اگر مصوبه مجلس در مورد آزادسازی سهام عدالت زودتر بیاید، نحوه آزادسازی سهام عدالت نیز در هیئت واگذاری مشخص می‌شود و سعی می‌کنیم تا آخر سال سهام عدالت دست مردم آزادسازی شود.

تابناک