برچسب ها - آثار امیرالکتاب
برچسب: آثار امیرالکتاب
مشاهیر کُرد/
ملک الکلام دوران قاجار را بشناسید
رانده شده است به امیرالکتاب مشهور بود و از جمله... "امیرالکتاب" فرزند عبدالمجید ملک الکلامی سقزی و نواده عبدالکریم سقزی... اند امیرالکتاب در سال ۱۲۶۲ شمسی در سنندج چشم به... توان به مرتضی عبدالرسولی اشاره کرد برخی از آثار امیرالکتاب...
کد خبر: ۸۶۰۵۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۰