اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سنندج
اذان صبح
۰۵:۴۲:۰۱
طلوع افتاب
۰۷:۰۷:۲۴
اذان ظهر
۱۳:۱۶:۲۸
غروب آفتاب
۱۹:۲۳:۴۶
اذان مغرب
۱۹:۴۰:۴۶