اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سنندج
اذان صبح
۰۴:۴۰:۱۴
طلوع افتاب
۰۶:۲۲:۲۲
اذان ظهر
۱۳:۲۹:۰۰
غروب آفتاب
۲۰:۳۴:۰۲
اذان مغرب
۲۰:۵۳:۱۰