اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سنندج
اذان صبح
۰۵:۵۰:۴۹
طلوع افتاب
۰۷:۱۶:۲۰
اذان ظهر
۱۳:۲۸:۰۳
غروب آفتاب
۱۹:۳۹:۰۷
اذان مغرب
۱۹:۵۶:۱۲