اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سنندج
اذان صبح
۰۴:۲۴:۳۷
طلوع افتاب
۰۶:۱۱:۳۳
اذان ظهر
۱۳:۲۶:۴۷
غروب آفتاب
۲۰:۴۰:۳۸
اذان مغرب
۲۱:۰۰:۲۳