اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سنندج
اذان صبح
۰۴:۴۶:۱۶
طلوع افتاب
۰۶:۱۱:۰۹
اذان ظهر
۱۲:۱۴:۴۲
غروب آفتاب
۱۸:۱۶:۳۰
اذان مغرب
۱۸:۳۳:۲۹