اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سنندج
اذان صبح
۰۴:۳۱:۳۶
طلوع افتاب
۰۶:۱۳:۱۵
اذان ظهر
۱۳:۱۹:۱۳
غروب آفتاب
۲۰:۲۴:۲۴
اذان مغرب
۲۰:۴۳:۳۳