اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سنندج
اذان صبح
۰۵:۴۶:۴۰
طلوع افتاب
۰۷:۱۷:۱۰
اذان ظهر
۱۲:۱۳:۵۷
غروب آفتاب
۱۷:۰۹:۲۳
اذان مغرب
۱۷:۲۸:۱۹