اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سنندج
اذان صبح
۰۵:۳۳:۰۷
طلوع افتاب
۰۷:۰۱:۳۶
اذان ظهر
۱۲:۰۸:۱۰
غروب آفتاب
۱۷:۱۳:۱۳
اذان مغرب
۱۷:۳۱:۳۷