اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سنندج
اذان صبح
۰۵:۴۴:۳۵
طلوع افتاب
۰۷:۱۰:۴۲
اذان ظهر
۱۳:۲۶:۵۰
غروب آفتاب
۱۹:۴۲:۲۱
اذان مغرب
۱۹:۵۹:۲۹