اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سنندج
اذان صبح
۰۵:۴۳:۴۴
طلوع افتاب
۰۷:۰۸:۵۳
اذان ظهر
۱۳:۱۵:۴۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۰:۵۱
اذان مغرب
۱۹:۳۷:۵۱