اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سنندج
اذان صبح
۰۵:۱۱:۴۳
طلوع افتاب
۰۶:۴۲:۳۹
اذان ظهر
۱۳:۲۱:۲۱
غروب آفتاب
۱۹:۵۹:۲۵
اذان مغرب
۲۰:۱۷:۱۰