رئیس جهاد دانشگاهی کردستان خواستگاە اصلی جهاد دانشگاهی را دانشگاە دانست و گفت: حضور جهاد دانشگاهی در دانشگاە‌ها یک ضرورت است.
کد خبر: ۱۱۶۹۲۱۶
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۲:۴۱ 30 May 2024

به گزارش تابناک کردستان، اکبر اسدی امروز (۱۰ خرداد) در نشستی با رئیس جهاد دانشگاهی کشور و استاندار کردستان اظهار کرد: طبق گفتە مقام معظم رهبری کردستان، استان فرهنگی و استان مجاهدت‌ها و فداکاری‌های خاموش است.

وی بە نگاە ویژە استاندار کردستان بە مجموعە جهاد دانشگاهی اشارە و عنوان کرد: رویکرد استاندار کردستان یک رویکرد فرهنگی است و همیشە نسبت بە جهاد دانشگاهی توجە ویژەای داشتە و در همین راستا نیز چندین تفاهم‌نامە با استانداری کردستان منعقد شدە کە امیدواریم اجرایی شود.

اسدی بیان کرد: در ماە‌های اخیر در بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی، معاونت سیاسی امنیتی استانداری کردستان با اعتمادی کە بە مجموعە مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران داشتند قراردادی را منعقد کردند.

وی اضافە کرد: همسو با کل کشور، مراکز افکار سنجی دانشجویان ایران با ضریب خطای بسیار کمتر پیش‌بینی کرد کە وضعیت انتخابات و میزان مشارکت بە چە صورت خواهد بود.

اسدی اضافە کرد: مجموعە جهاد دانشگاهی دارای ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزە آموزش، پژوهش و اشتغال و کارآفرینی و حوزە فرهنگی است، لذا بهرەگیری از این ظرفیت‌ها نیازمند ایجاد بستر مناسب در استان است.

وی بە اشتغال فارغ‌التحصیلان اشارە و ادامە داد: از آنجایی که یکی از دغدغە‌های مهم شهید آیت‌اللە رئیسی بحث اشتغال فارغ‌التحصیلان بود، در همین راستا جهاد دانشگاهی بە این موضوع ورود و اعلام آمادگی کردە و طرح نامە علمی و منطقی آن تدوین شدە کە امیدواریم بە مرحلە اجرا برسد.

اسدی خواستگاە اصلی جهاد دانشگاهی را دانشگاە دانست و گفت: حضور جهاد دانشگاهی در دانشگاە‌ها خیلی مهم است، زیرا خواستگاە اولیە جهاد دانشگاهی، دانشگاە بودە است.

بە گفتە این مقام مسئول، تاخر زمانی ۲۰ ساله تشکیل جهاد دانشگاهی در کردستان سبب ایجاد فاصلە مابین جهاددانشگاهی و دانشگاە‌ها شدە است.

اکبر اسدی عنوان کرد: حضور اساتید در جهاد دانشگاهی و بالعکس حضور جهاد در دانشگاە‌ها بسیار ضروری است، لذا توصیە و تاکید رئیس جهاد دانشگاهی کشور می‌تواند در این زمینە بسیار راهگشا باشد.

وی در ادامه افزود: اختصاص فضای فیزیکی و ساختمانی جهاد دانشگاهی در داخل شهرستان‌ها بسیار حائز اهمیت بودە و فرمانداران شهرستان‌ها از آن بسیار استقبال خواهند کرد.

اسدی بە اتمام پروژە‌های ساختمان جهاد دانشگاهی در شهرستان مرزی بانە اشارە کرد و گفت: این پروژە ٦۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد کە امیدواریم با تزریق بودجە ٤۰ درصد باقیماندە آن نیز بە اتمام برسد عنایت ویژە این پروژە بە اتمام برسد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیت‌های بی‌نظیر جهاد دانشگاهی کە برای استان کردستان آوردە زیادی می‌تواند داشتە باشد، بحث درمان سرطان برست است، و طی آماری کە انجام شدە این بیماری در استان کردستان نسبت بە میانگین کشوری بالاتر است.

اسدی یادآور شد: باتوجە بە ظرفیت‌های بی‌نظیر استان، بحث ایجاد سلامتکدە و استفادە از طب سنتی بە روش آکادمی و دانشگاهی در استان کردستان ضروری است.

برچسب ها: کردستان
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار